Tema
Debat

Ejerskifteforsikring

Ofte stillede spørgsmål


 • Hvad dækker en ejerskifteforsikring?
  En ejerskifteforsikring dækker udbedring af skjulte skader og fysiske forhold ved huset, som giver nærliggende risiko for skader på de forsikrede bygninger. Der skal være tale om skader og forhold, som er usædvanlige for huset sammenlignet med et tilsvarende hus af samme alder og stand, og som den bygningssagkyndige ikke kunne se eller ved en fejl ikke har angivet i rapporterne.
  Skaden eller forholdet skal være konstateret i forsikringsperioden, men skal være opstået, før du overtog huset, og du må ikke have kendt til det på overtagelsestidspunktet. Forsikringen dækker alle bygninger på ejendommen, som er undersøgt af den bygningssagkyndige og som fremgår af din forsikringsaftale. Du skal være opmærksom på, om den bygningssagkyndige i tilstandsrapporten har markeret, at der er bygningsdele, som var gjort utilgængelige ved huseftersynet.
 • Kan det betale sig at købe ejerskifteforsikring, hvis tilstandsrapporten er pæn?
  Selv om tilstandsrapporten er pæn, betyder det ikke nødvendigvis, at huset er uden skader. Der kan være skjulte skader, som den byggesagkyndige ikke har kunnet se eller ved en fejl ikke har oplyst om.
  Sælgeren slipper som hovedregel for sit 10 årige sælgeransvar, når han/hun har opfyldt sine forpligtelser - også selvom du fravælger ejerskifteforsikringen. En ejerskifteforsikring er derfor din eneste mulighed for at sikre dig mod uforudsete udgifter ved skjulte skader på huset.
 • Hvilke boligtyper er omfattet af ejerskifteforsikringen og huseftersynsordningen?
  Følgende er omfattet: Almindelige énfamiliehuse, sommerhuse, ejerlejligheder, ideelle anparter. Nedlagte landbrugsejendomme er omfattet, hvis landbrugspligten er ophørt.
 • Hvad dækker ejerskifteforsikringen ikke?
  Ejerskifteforsikringen dækker ikke synlige skader, der er nævnt i tilstandsrapporten, almindelig slid og ælde, forhold uden for bygningen og bagatelagtige forhold.
 • Får jeg erstatning, hvis tagets forventede restlevetid er forkert angivet i tilstandsrapporten?
  Nej, dette vil ikke være dækket af ejerskifteforsikringen, da det ikke regnes som en skade.
Service

I tvivl om noget?

Har du spørgsmål om forsikring, du ikke kan finde svar på, er du velkommen til at kontakte Forsikringsoplysningen.
Spørg Forsikringsoplysningen