Tema
Debat

Fritidshusforsikring

Fritidshusforsikringen er en kombineret forsikring, hvor du kan vælge at forsikre både selve bygningen og indboet i fritidshuset. Forsikringen er opbygget af moduler, som du selv kan sammensætte.

Bygningsforsikring

Forsikringen omfatter alle bygninger på grunden samt faste installationer og bygningstilbehør som fx vinduesglas, sanitet, hårde hvidevarer, radiatorer, vandinstallationer og flagstænger. 

En brandforsikring dækker skader efter brand, direkte lynnedslag, kortslutning, eksplosion og lignende.

En hus- og grundejerforsikring kan dække ved:

  • stormskader
  • snetryksskader
  • voldsomt sky- og tøbrud
  • tyveri og hærværk på de ting villaforsikringen omfatter
  • udstrømning af vand
  • brud på glas og sanitet
  • samt en række andre pludselige skader.

Herudover  kan du i mange selskaber også købe en rækker andre tillægsforsikringer, som fx svamp/insekt, skjulte rør og stikledninger.

 

Indboforsikring

Forsikringen er valgfri og omfatter det indbo, som altid befinder sig i fritidshuset. Det er fx møbler, tøj, service, haveredskaber og cykler. 

Forsikringen indeholder:

  • en brandforsikring, der dækker skader efter brand, direkte lynnedslag, kortslutning, eksplosion og lignende
  • en tyveriforsikring, der dækker indbrudstyveri, simpelt tyveri, ran og røveri samt hærværk
  • En vandskadeforsikring, der dækker skader efter udstrømning af væsker, storm samt oversvømmelse. 

 

Ansvarsforsikring

Ansvarsforsikringen dækker, hvis du som husejer ved uforsigtighed eller forglemmelse ødelægger andres ting eller er skyld i, at andre kommmer til skade. Har du fx forsømt at vedligeholde dit tag, og en tagsten falder ned og rammer en person, dækker forsikringen dit erstatningsansvar. Hvis det alene er vindstyrken under et stormvejr, der er årsag til at tagstenen falder ned, så kan man ikke bebrejde dig. Og den tilskadekomne har ikke ret til erstatning fra dig og dermed din forsikring.

 

Retshjælpsforsikring

Retshjælpsforsikringen betaler i visse tilfælde sagsomkostninger, hvis du som husejer bliver part i en sag, fx ved en retssag mod en entreprenør om mangler ved et arbejde udført på dit frititdshus.

 

For at du kan bruge retshjælpsforsikringen, skal du i de fleste tilfælde først henvende dig til en advokat, der vil vejlede dig om, hvad du skal gøre. Retshjælpsforsikringen har en maksimumdækning og selvrisiko, der er forskellig i forsikringsselskaberne.